Copyright

© Copyright 2021 SJAAK DEN BREEJE PHOTOGRAPHY – All Rights Reserved

< NL >
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd of aangepast, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sjaak den Breeje, tenzij anders aangegeven.

Je mag deze website delen op de volgende manieren:
– Met behulp van de ‘share’ knoppen onderaan de portfolio pagina’s;
– Het verstrekken van een link of de URL van de inhoud die u wilt verspreiden;
– Het citeren van uittreksels uit de website met vermelding van www.sjaakdenbreeje.nl.

Wil je inhoud op een andere manier delen, neem dan contact met mij op neem dan contact met mij op.

Commercieel gebruik en verspreiding van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

< EN >
No part of this website or any of its contents may be reproduced, copied, modified or adapted, without the prior written consent of Sjaak den Breeje, unless otherwise indicated.

You may share this website by any of the following means:
– Using any of the share icons at the bottom of the portfolio pages;
– Providing a back-link or the URL of the content you wish to disseminate;
– You may quote extracts from the website with attribution to www.sjaakdenbreeje.nl

For any other mode of sharing, please contact me.please contact me.

Commercial use and distribution of the contents of the website is not allowed without express and prior written consent of the author.